História spoločnosti

Naša história sa začala písať už v roku 1967, kedy bola vo Vrbovom založená šľachtiteľsko-výskumná stanica Sempra Vrbové (neskôr Semex). Pozoruhodné výsledky dosiahla hlavne v šľachtení pelargónií (muškátov) a výrobe kvetinového a zeleninového osiva.

Našu spoločnosť – GERANIUM s.r.o. - sme založili v decembri 1992 ako pokračovateľ a právny nástupca Šľachtiteľskej stanice vo Vrbovom. Stanica má dlhoročnú tradíciu v šľachtení a množení kvetín a je v súčasnosti jediná tohto zamerania na Slovensku.

Okrem šľachtenia a množenia je tu sústredený vzácny genofond 85 botanických druhov pelargónií a asi 350 odrôd pelargónií.
V našej šľachtiteľskej stanici boli vyšľachtené odrody Baletka, Javorina a Zuzana.
V rokoch 1995-2005 sme pokračovali v šľachtení uvedenej skupiny kvetín a vyšľachtili sme odrody Veronika, Terka a Sára.

Medzi našu hlavnú činnosť patrí i výroba osiva, jeho spracovanie a uvádzanie do obehu a poľnohospodárska a záhradnícka výroba, výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie okrasných rastlín.